ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 

  • Ρύθμιση και Παρακολούθηση Σακχαρώδη Διαβήτη
  • Αξιολόγηση Προδιαβήτη, Μεταβολικού Συνδρόμου
  • Έλεγχος Παχυσαρκίας
  • Εκτίμηση Καρδιαγγειακού Κινδύνου
  • Έλεγχος Καρδιομεταβολικών Παραγόντων Κινδύνου (Υπέρταση, Δυσλιπιδαιμία, κτλ)
  • Εκπαίδευση στην Ινσουλίνη
  • Εκτίμηση Διαβητικού Ποδιού
  • HOLTER 24ωρου Καταγραφή Αρτηριακής Πίεσης
  • Πιστοποίηση στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Συνταγογράφησης για Αναγραφή Φαρμάκων και Εξετάσεων
  • Σύμβαση με το Υπουργείο Μεταφορών για εξέταση για Δίπλωμα Οδήγησης